Orkla höjer ambitionen i ny hållbarhetsstrategi
Henrik Julin är VD i Orkla Foods Sverige.

Orkla Foods Sverige höjer ambitionen för hållbarhetsarbetet i den nya koncernövergripande hållbarhetsstrategin ”En rörelse för hållbar livsstil”.

Hållbarhetsstrategin bygger på fem områden: "Näring & välbefinnande", "Säkra produkter", "Hållbara inköp", "Miljöengagemang" och "Människor & samhälle".

Målen för den nya hållbarhetsstrategin, som sträcker sig till år 2025, är bland annat att socker och salt i produkterna ska reduceras med 15 procent samt att produkterna ska tillagas av 100 procent hållbara råvaror och förpackas i 100 procent återvinningsbara förpackningar. Dessutom ska avfallet minskas med 50 procent. Alla anläggningar kommer stegvis att gå över till fossilfri energi för att minska företagets klimatpåverkan med 60 procent, ett initiativ som ligger inom ramen för Science Based Target, ett kontrakt som Orkla-koncernen har signerat. 

”Vårt hållbarhetsarbete har alltid stått högt upp på agendan och vi har gjort mycket. Nu höjer vi ambitionen ytterligare. Den nya strategin innebär tydligare prioriteringar som kräver att initiativ och aktiviteter är tydligt kopplade till hållbarhet genom hela värdekedjan. Målen är högt satta, men realistiska, eftersom vi redan har påbörjat arbetet med att tillaga och erbjuda god mat som gör gott”, säger Henrik Julin, verkställande direktör Orkla Foods Sverige, i ett pressmeddelande.

Läs mer om Orkla Food Sveriges hållbarhetsarbete HÄR.

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-05-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö Orkla Övrigt

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK