Så ska Förenklingsresan underlätta för livsmedelsföretag
Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström säger att Förenklingsresan har gett myndigheterna goda insikter om vilka utmaningar företagen har att tampas med.

Tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd är tre områden där Livsmedelsverket kan förenkla och förbättra stödet till livsmedelsföretagen. Det blev tydligt i Förenklingsresan – myndigheternas satsning för att fördjupa dialogen med företagen och förenkla deras vardag.

2015 inledde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans Förenklingsresan för livsmedelsindustrin. Målet var att förstå hur myndigheterna, tillsammans och var för sig, kan förenkla och förbättra företagarnas vardag och på bästa sätt bidra till utveckling, tillväxt och exportkraft.

”Vi har mött en stor entusiasm från alla för att vi startade Förenklingsresan. Den har gett oss goda insikter om utmaningar som företagen tampas med, där vi kan vara med och underlätta. Och dialogen slutar inte här, vi vill utveckla den ännu mer”, säger generaldirektör Annica Sohlström i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket har nu gjort en uppföljning av den handlingsplan som myndigheterna tog fram efter resan. Den sammanfattar Livsmedelsverkets aktiviteter inom förbättringsområdena – exportstöd, tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och mer ändamålsenliga regler.

”Resultaten från Förenklingsresan går hand i hand med målen för den nationella livsmedelsstrategin”, säger Annica Sohlström.

Uppföljningen lyfter exempel på aktiviteter för att skapa förutsättningar för snabbare godkännanden av nya marknader och en ökad export, för att effektivisera livsmedelskontrollen och en ännu öppnare kommunikation mellan myndigheter och företag. I uppföljningen beskrivs även hur Livsmedelsverket ser på den framtida utvecklingen.

Uppföljning till handlingsplanen för Förenklingsresan

Handlingsplan – Förenklingsresan

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-05-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Jordbruksverket Livsmedel Livsmedelsföretagen Livsmedelsverket Övrigt

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK