EU-förbud mot användning av neonikotinoider utomhus
EU vill förbjuda tre varianter av växtskyddsmedlet neonikotinoider vid odling utomhus, eftersom de skadar bin och andra pollinerande insekter. (Bild Svenska Bin/Anna Lind Lewin)

EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag om att förbjuda tre olika neonikotinoider vid odling utomhus, eftersom de skadar pollinerande insekter. 

Kommissionens förslag kommer efter att den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har utvärderat de tre aktuella neonikotinoiderna imidakloprid, klotianidin och tiametoxam. Utvärderingen visar att dessa ämnen har skadliga effekter på bin och andra pollinerande insekter och att ämnena inte med säkerhet kan användas i odling utomhus eftersom de bryts ned långsamt i naturen och kan finnas kvar i jorden och i växtrester även efterföljande odlingsår.

”Sverige delar EFSA:s slutsats om att dessa ämnen är skadliga för pollinatörer. Därför har vi stöttat förslaget till förbud som EU-kommissionen lagt fram. Det här är ett viktigt steg för att skydda den viktiga funktion som bin och andra pollinerande insekter fyller i vårt samhälle”, säger miljöminister Karolina Skog, i ett pressmeddelande.

Förslaget som har röstats igenom innebär att de tre neonikotinoiderna endast får användas i permanenta växthus. 

Nästa steg är att EU-kommissionen antar och publicerar de nya bestämmelserna. Därefter har medlemsländernas myndigheter ett halvår på sig att ompröva godkännandena för de produkter som finns på marknaden i dag och dra tillbaka godkännanden för de produkter som används i fält.

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-05-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Efsa EU Insekter Övrigt

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK