Lantmännen, HKScan och LRF gör gemensam storsatsning 
Redo för en gemensam storsatning: fr. v.: Sofia Hyléen Toresson, HKScan Sverige, Anders Källström, LRF och Elisabeth Ringdahl, Lantmännen. 

Lantmännen, HKScan och LRF storsatsar på animalieproduktion och växtodling via det gemensamma bolaget ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”. Satsningen har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag, vilket också bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.

Lantmännen, HKScan och LRF satsar nu gemensamt 100 miljoner kronor på ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”, som ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling och leda till kvalitetsförbättringar i livsmedelsvärdekedjan.  

”Med hjälp av Tillväxtbolaget kan vi stötta expansiva lantbruksföretag i deras tillväxtsatsningar, vilket stärker kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri. Genom investeringar i teknologi och modern utrustning bidrar Tillväxtbolaget med att skapa förutsättningar för livskraftiga och växande lantbruksföretag med fokus på hållbara lösningar, god djuromsorg och kvalitet”, säger Per Olof Nyman, VD och koncernchef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.  

Enligt Lantbruksbarometern 2017 planerar mer än en tredjedel av Sveriges lantbrukare någon form av investering under det kommande året. Tillväxtbolagets syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och på så sätt bidra till tillväxt i svenska lantbruksföretag.

”Med Tillväxtbolaget kan vi säkerställa ekonomisk bärkraft för våra lantbrukare och ytterligare bidra till utveckling av konkurrenskraftig animalieproduktion. Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Lantmännen och LRF satsar på utvecklingen av vår primärproduktion som leder till stärkt attraktionskraft och tillväxt för svenskt kött”, säger Sofia Hyléen Toresson, VD på HKScan Sverige. 

Samverkan mellan Tillväxtbolagets tre ägare är i linje med livsmedelsstrategin och Tillväxtbolaget välkomnar offentlig medfinansiering för att ytterligare skala upp tillgången på riskkapital.  

”Genom att stötta hållbar tillväxt i den svenska jordbrukssektorn och verka för en ökad livsmedelsproduktion, bidrar vi till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi ser nu fram emot ytterligare konkreta åtgärder i linje med tillväxtmålen”, säger Anders Källström, VD på LRF. 

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 26 april och rekrytering av en ny VD kommer nu att påbörjas.

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-04-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Jordbruksprodukter Lantmännen LRF Övrigt Scan Tillväxtbolaget

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK