Jordbruksverket ska jobba för ökad ekologisk produktion
Jordbruksverket får 50 miljoner kronor för att stärka den svenska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel. 

Jordbruksverket får 50 miljoner kronor för att öka produktionen av ekologiska livsmedel. Bland åtgärderna finns enklare regler och bättre marknadsinformation. 

Enklare regler och bättre marknadsinformation. Det är exempel på åtgärder som Jordbruksverket tillsammans med en arbetsgrupp från livsmedelskedjan föreslår i en åtgärdsplan för att stärka den svenska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel. 

Enligt livsmedelsstrategin ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Jordbruksverket får nu i uppdrag att tillsammans med näringslivet och berörda aktörer välja ut och vidta lämpliga åtgärder ur åtgärdsplanen.

Åtgärderna i korthet
* enklare regler inom privat handel och restaurang och tydligare information om tolkning av regler och föreskrifter,
* bättre information och statistik som följer upp såväl den ekologiska marknaden som utvecklingen av den ekologiska livsmedelskonsumtionen i offentlig sektor, 
* en informationsportal och informationskampanjer om ekologiska livsmedel - från odlingsförutsättningar till livsmedlens innehåll och påverkan på miljö och klimat,
* långsiktiga och tydliga spelregler inom primärproduktionen och god information om vad som händer på marknaden, samt
* åtgärder inom förädling och industri för kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och samverkan.

Åtgärdsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från KRAV, Svensk Dagligvaruhandel, Organic Sweden, Ekomatcentrum, LRF, Ekologiska lantbrukarna och Jordbruksverket

Business Sweden har fått i uppdrag att främja den svenska exporten av ekologiska livsmedel.

För att nå ekomålen i livsmedelsstrategin ska en samordningsfunktion inrättas med representation från hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Funktionen får i uppgift att bland annat fördela de pengar som avsätts för uppdraget.

Åtgärdsplanen för ekologiska livsmedel hittar du HÄR

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-04-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Sweden Ekologiskt Ekomatcentrum Jordbruksverket KRAV LRF Organic Sweden Övrigt Svensk Dagligvaruhandel

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK