Fortsatt ökad försäljning av Fairtrade-märkt i Sverige
I dag finns det över 2.200 Fairtrade-märkta produkter i Sverige. (Bild Fairtrade Sverige)
Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med sex procent under 2017. 

Under 2017 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta varor till 3,8 miljarder kronor, en ökning på cirka sex procent i jämförelse med föregående år. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 376 kr per år. 

Godis och te hör till de produktgrupper som har ökat mest under 2017 – med 54 procent respektive 16 procent. Under året har även försäljningen av Fairtrade-märkt glass ökat med tio procent och står i dag för cirka nio procent av marknaden. Fairtrade-märkta rosor fortsätter också att öka på den svenska marknaden. Mer än varannan snittros som säljs i landet är nu Fairtrade-märkt, medan kaffe fortsätter att vara en stabil produktgrupp: Var tionde kopp kaffe som dricks i Sverige är Fairtrade-märkt. 

Fairtrade är i dag Sveriges mest kända etiska och miljömässiga märkning, enligt en kännedomsundersökning från Kantar Sifo. Samtidigt anser tre av fyra konsumenter att det är viktigt att företag de köper av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, enligt siffror från Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning. 

” Vi ser hur det blir allt mer viktigt för näringslivet att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är även satsningar som går hand i hand med regeringens arbete med Agenda 2030 och målet att minska världens fattigdom. I dag finns det ett stort utbud med över 2 200 Fairtrade-märkta produkter, vilket gör det lättare för konsumenter att välja hållbara alternativ som värnar om mänskliga rättigheter”, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige, i ett pressmeddelande. 

Ungefär 67 procent av av de Fairtrade-märkta produkterna på den svenska marknaden är även ekologiskt certifierade. Fairtrade arbetar med tydliga miljökriterier som verkar för att minimera användningen av miljöskadliga metoder och successivt stärka kraven på ökad miljöhänsyn. Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare. 

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-04-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Etiketter & Märkning Fairtrade Konsumentbeteende Kostvanor Miljö Övrigt Svensk Handel Undersökningar/Rapporter

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 





FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK