Avfall ska bli hamburgare i pilotprojekt med biokol
Hamburgerkedjan MAX deltar i ett pilotprojekt med fokus på biokol tillsammans med sju lantmästarstudenter från SLU i Alnarp.

SLU-studenter i Alnarp ska tillsammans med aktörer från näringslivet skapa ett cirkulärt flöde av resurser mellan livsmedelsproducenter och konsumenter.

Under våren 2018 myllas biokol ner i jorden på gården Skönadal på Österlen. Skörden blir foder till djuren på gården. KLS Ugglarps kommer i nästa steg att producera hamburgare av gårdens kött, som sedan säljs via hamburgerkedjan MAX. Restaurangen som säljer hamburgarna transporterar därefter sina restprodukter till Skånefrö, som genom en pyrolysprocess producerar nytt biokol. På detta sätt skapas en kolinlagring och ett klimatpositivt jordbruk på sikt samt en ny affärsmöjlighet för lantbruket.

Genom att använda biomassa, i form av avfall och restprodukter som omvandlas till biokol och sprids ut på åkermarken, skapas många olika former av nytta. Först av allt uppstår klimatnytta genom minskad koldioxidhalt i atmosfären och att återanvänt avfall blir en del i ett slutet kretslopp. Biokolet kan öka markens produktionsförmåga och även minska läckaget av näringsämnen. Slutligen levereras lokal fjärrvärme.

”Inom snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmarta livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kan minska miljöpåverkan”, konstaterar de sju lantmästarstudenterna från SLU Alnarp i ett pressmeddelande.

Enligt studenterna har försök även visat en ökad skördepotential, vilket bidrar till att uppfylla målen i regeringens livsmedelsstrategi. I framtiden kommer ett kretsloppsbaserat flöde att vara en förutsättning för att en produktion ska ses som hållbar och attraktiv ur alla aspekter. Projektet är ett arbete inom kursen Företagsekonomi inom den agrara näringen, del 2

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-04-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bioråvara FoU Kött-Fågel-Fisk Livsmedel Max Övrigt Sveriges lantbruksuniversitet/SLU

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 3-2018 
med utgivning den 25 maj! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK