RISE klimatdatabas kan göras tillgänglig för fler
Britta Florén och Thomas Angervall, RISE, träffar konsumentminister Per Bolund.

RISE vill utveckla sin klimatdatabas till en öppen nationell databas för livsmedel, som kan användas som verktyg i arbetet med att klara Sveriges klimatmål. 

RISE klimatdatabas innehåller kvalitetssäkrade klimatdata för mer än 750 livsmedelsråvaror och kan användas för att följa upp klimatpåverkan från livsmedelsinköp och framtagning av strategiska nyckeltal. Den används av både privata och offentliga kunder som ett hjälpmedel i måltidsplanering och är till exempel implementerad i kostdatasystem för klimatberäkning av måltider. Klimatdatabasen är i dag inte publik utan leasas årsvis av användarna, vilket möjliggör utveckling och uppdatering av data.

Nu har RISE inlett en dialog med konsumentminister Per Bolund i syfte att utveckla klimatdatabasen till en öppen, nationell databas, som är tillgänglig för fler, för att skapa ökad klimatnytta inom ramen för regeringens strategi för Hållbar konsumtion

”Livscykelbaserad miljöinformation, som RISE klimatdatabas bygger på, är som vi ser det, det effektivaste sättet att möta fler utmaningar i produktionskedjan eller ur ett samhällsperspektiv för att underlätta en mer hållbar konsumtion. Därför har vi föreslagit en nationell finansiering för att utveckla klimatdatabasen till en öppen nationell databas för livsmedel som då kan bli tillgänglig för fler. Den skulle på så sätt kunna bli ett viktigt verktyg för olika aktörer i livsmedelskedjan i arbetet med att klara Sveriges klimatmål”, säger Britta Florén, projektledare och LCA-expert på RISE, i ett pressmeddelande. 

Med livscykelanalys (LCA) beräknas miljöavtrycket av en produkt eller process där klimatpåverkan är en av flera miljöeffekter. För en livsmedelsråvara kan RISE klimatdatabas innehålla ett flertal klimattal beroende på produktionsmetod som exempelvis olika geografiska ursprung, ekologisk/konventionell produktion, odling på friland eller växthus. Klimatpåverkan är en miljöeffekt, biologisk mångfald, användningen av mark och vatten, övergödning och giftiga ämnen är exempel på annan relevant miljöpåverkan för livsmedel. Detta är ett område som är under ständig utveckling där RISE och arbetet med klimatdatabasen ska följa med och förändras i takt med att nya forskningsrön finns tillgängliga. 

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2018-04-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Livscykelanalys Livsmedel Miljö Övrigt Regeringen RISE

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
LEDIGA JOBB

 

Är du på jakt efter ett nytt jobb?
Eller behöver du kanske rekrytera?
Då är det här du ska titta in.

Ledig tjänst på Aviko Norden AB
 
Vi söker Kvalitetstekniker till marknadsledare inom potatis och rotfrukter.
LÄS MER OCH SÖK TJÄNSTEN!
 
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 2-2018 
utkom den 9 april! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK