EU inför ny reglering för att sänka akrylamidhalter
”Den nya regleringen ställer höga krav på företagen”, säger Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin. (Bild Livsmedelsföretagen)

EU-kommissionen har beslutat om en ny reglering, som syftar till att minska akrylamid i livsmedel. Regleringen bygger till stor del på ett gemensamt förslag från den europeiska livsmedelsindustrin. Från svensk sida har frågan drivits av Livsmedelsföretagen. Den nya regleringen börjar tillämpas i april 2018. 

Den nya akrylamidregleringen är resultatet av en nästan fyra år lång process på både nationell nivå och på EU-nivå. Den bygger på att livsmedelsföretagen förbinder sig till att vidta ett antal åtgärder, för att minska halterna av akrylamid så mycket som möjligt. Åtgärderna ska enligt beslutet vara rimliga utifrån företagets specifika förutsättningar. Det ställs också krav på dokumentation av åtgärderna och provtagningar.

Åtgärderna bygger på Verktygslådan, som den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope tog fram redan 2005 och som uppdateras kontinuerligt utifrån aktuell forskning.

EU-kommissionens nya reglering innehåller inga krav på en viss halt i slutprodukten. Akrylamidnivåerna i livsmedel beror till stor del på faktorer utanför livsmedelsföretagens kontroll, vilket innebär att fasta gränsvärden skulle leda till omfattande problem för företagen. 

”Den nya regleringen ställer höga krav på företagen, men tar också hänsyn till vad företagen faktiskt kan påverka. Som helhet visar beslutet att kommissionen har lyssnat på industrin, men vägen hit har varit både lång och komplicerad. Vår första framgång kom 2015, när Sverige valde att inte ställa sig bakom en reglering med gränsvärden. Med det stödet i ryggen kunde Livsmedelsföretagen fokusera på att tillsammans med kollegorna i FoodDrinkEurope vinna gehör bland politiker och tjänstemän i Bryssel för en bättre och mer verklighetsanpassad reglering”, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Eftersom de nya reglerna är svårare att tillämpa än ett gränsvärde, kommer Livsmedelsföretagen att ta fram stöd och riktlinjer till de lokala kontrollmyndigheterna i dialog med Livsmedelsverket. Livsmedelsföretagen planerar också tillsammans med branschorganisationerna Visita och Svensk Dagligvaruhandel ett möte för berörda företag och Livsmedelsverket någon gång i februari för att gå igenom regleringen och diskutera tillämpningen i praktiken. 

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning av vissa livsmedel. Studier har visat att akrylamid i höga halter kan orsaka cancer hos djur, och därför skulle det kunna ge en ökad cancerrisk hos människor, även om det inte finns entydiga belägg för det. Livsmedelsverket har dock slagit fast att man inte behöver ändra sina matvanor på grund av akrylamid.

Källa Livsmedelsföretagen

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2017-11-28

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
LEDIGA JOBB

 

Är du på jakt efter ett nytt jobb?
Eller behöver du kanske rekrytera?
Då är det här du ska titta in.

Vacancies at Barilla
in Stockholm and Filipstad
 
Within Barilla, we are developing the Wasa brand at a global level keeping a solid base in Sweden. We currently have a lot of interesting and challenging roles in Supply Chain and R&D as well as in Sales and Marketing.
READ MORE AND APPLY!
AAK SWEDEN AB are now looking
for a Food Technologist
 
We have an opening as Food Technologist in the Dairy pilot team, business area Europe.
READ MORE!
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 1-2018 
utkom den 26 februari! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK