Regeringen satsar 225 miljoner på artrika ängs- och betesmarker
Regeringen vill höja miljöersättningen för ängs- och betesmarker, som är viktiga för den biologiska mångfalden. 

Regeringen har beslutat att tillföra det svenska landsbygdsprogrammet 255 miljoner kronor för ytterligare satsningar på ängs- och betesmarker.
Betesmarker är en mycket artrik miljö, som formats av betande djur under lång tid. På ängsmarker har växterna dessutom skördats genom slåtter för att användas till djurfoder under vintern. I dag ser vi att antalet betande djur minskar vilket medför att befintliga ängs- och betesmarker med höga naturvärden riskerar att växa igen. Detta gäller generellt för alla typer av betesmarker men särskilt för vissa speciella betesmarkstyper och slåtterängar. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.


Regeringen har därför beslutat att höja miljöersättningen för betesmarkstyperna slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker med 1.000 kronor/hektar, samt för alvarbete med 400 kronor/hektar. Till satsningen knyts också en förstärkt rådgivning som ska höja kunskaperna om olika skötselmetoder. Rådgivningen är särskilt viktig i områden där brist på betesdjur kan göra det svårt att upprätthålla det betestryck, som behövs för att hindra att känsliga arter försvinner, om marken växer igen.

”Jag hoppas att vi genom denna satsning, vid sidan av de andra åtgärder vi gör för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, kan vända utvecklingen och få fler betande djur. Det är viktigt, inte minst för våra landskap, men även för fler jobb på landsbygden”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förändringarna ingår i ett förslag till justering av det svenska landsbygdsprogrammet som nu skickas till Kommissionen för godkännande och beräknas gälla från och med 2018.,

Källa Regeringen

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jp.press@comhem.se

Publicerad: 2017-11-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Djurhållning etc Miljö Övrigt Regeringen

Packnews Sponsors
Hitta rätt leverantör med hela livsmedelsbranschens sökmotor:
LEDIGA JOBB

 

Är du på jakt efter ett nytt jobb?
Eller behöver du kanske rekrytera?
Då är det här du ska titta in.

Ledig tjänst på Aviko Norden AB
 
Vi söker Kvalitetstekniker till marknadsledare inom potatis och rotfrukter.
LÄS MER OCH SÖK TJÄNSTEN!
 
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
LIVSMEDEL I FOKUS
LIVSMEDEL I FOKUS

Livsmedel i fokus 2-2018 
utkom den 9 april! 

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK